AGENCY

The shipping company NORTH SEA agency is your local partner whose wide-ranging experience in agency and general port activities means that we can handle your needs professionally and efficiently. We handle all practical aspects concerning the port call, such as port agency,loading, discharging, cargo operation, logistics, transport, Safe Sea Net, customs clearance, documents etc.We offer our services to any party involved in shipping, including shipping companies, operators, as well as charterers, shippers and recipients. The shipping company NORTH SEA agency is also happy to assist with other services related to the operation of the vessel, such as bunkering, provisions, water, waste, repairs, crew change, medical services, husbandry etc.

Furthermore, we are happy to assist with stevedoring, where our primary focus is safety, correct handling of the cargo and streamlining.

We serve most ports on the Danish west coast, but with our primary focus on Thyborøn, Hanstholm and Hvide Sande.

 

CHARTERING

 

The shipping company NORTH SEA agency is happy to assist with chartering tasks and is able to offer various transport solutions for most types of bulk and general cargo loads. In the waters of the North Sea and the Baltic Sea, in particular, we have an extensive network and special expertise on the Norwegian coast. With a strong international network of partners, we are always able to offer safe and efficient transport.

NORTH SEA agency is ready to provide service, within shipping, such as ..

Shipping: Port Agency – Chartering – Cargo Operation – Stevedoring – Husbandry – Customs Clearance – SafeSeaNet – Freight Forwarding – Logistics – Transport – Supply, provision & bunkers – Voyage Service – Anchorage Service – SafeSeaNet – Loading – Discharging

Service Locations: Thyborøn port (DKTHN) – Hanstholm port (DKHAN) – Hvide Sande port (DKHVS)

Services:

 • Clearance
 • Stevedoring
 • Husbandry Service
 • Chartering
 • Forwarding
 • Customs clearance

Shipping:

 • Port Agency – Chartering
 • Cargo Operation
 • Stevedoring
 • Husbandry
 • Customs Clearance
 • SafeSeaNet
 • Freight Forwarding
 • Logistics
 • Transport
 • Supply, provision & bunkers
 • Voyage Service
 • Anchorage Service
 • Loading
 • Discharging

KLARERING

NORTH SEA agency er din lokale samarbejdspartner og med en bred erfaring indenfor klarering og generelle havneaktiviteter, kan vi håndtere dit anløb professionelt og effektivt. Vi klarer alt det praktiske omkring tilmelding til havn, told, lastning og losning, dokumenter m.m. Vi tilbyder vores service til alle involverede parter indenfor shipping, så som rederier og operatører samt til befragtere, afskibere og modtagere. NORTH SEA agency assisterer yderligere gerne med andre serviceydelser som relaterer sig til driften af skibet såsom bunkring, proviant, vand, affald, reparationer, skift af besætninger, medicinske tjenester osv.

Ydermere assisterer vi gerne med Stevedoring, hvor vores primære fokus er sikkerhed, korrekt håndtering af lasten og effektivisering.

Vi betjener de fleste havne på den danske vestkyst, men med primær fokus på THYBORØN og HANSTHOLM.

BEFRAGTNING

NORTH SEA agency assisterer gerne med befragtningsopgaver og er i stand til at tilbyde forskellige

transportløsninger for de fleste typer bulk og stykgods laster. Især i farvandene Nord- og Østersøen har vi et stærkt netværk og en særlig ekspertise på Norges kysten. Med et stærkt internationalt netværk af samarbejdspartnere, kan vi altid tilbyde en effektiv og sikker transport.

Services:

 • Clearance
 • Stevedoring
 • Husbandry Service
 • Chartering
 • Forwarding
 • Customs clearance

NORTH SEA agency is ready to provide service,within shipping,such as ..

Shipping:

 • Port Agency – Chartering
 • Cargo Operation
 • Stevedoring
 • Husbandry
 • Customs Clearance
 • SafeSeaNet
 • Freight Forwarding
 • Logistics
 • Transport
 • Supply, provision & bunkers
 • Voyage Service
 • Anchorage Service
 • SafeSeaNet
 • Loading
 • Discharging

Vi ser frem til at assistere dig 24/7

KONTAKT OS

We Look Forward to Assisting you 24/7

CONTACT US